Overblik: Covid 19 og arbejdsmiljøet
COVID-19 og arbejdsmiljø
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

APV - Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen (APV) er et centralt redskab i arbejdsmiljøgruppens arbejde. I skal lave APV, når der sker væsentlige ændringer i arbejdet - dog mindst hvert 3. år. APV kan laves på mange måder, men den skal altid indeholde fem faser: Kortlægning, analyse, sygefravær, prioritering og handlingsplan samt opfølgning.