Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

APV ved arbejde i private hjem

I princippet skal sygehusledelsen lave en APV i hvert hjem, men det er sjældent muligt i praksis. Personalet kommer der måske kun et par gange, og i nogle situationer akut.

Mange kommuner har lavet arbejdspladsvurderinger (APV) i hjem, hvor hjemmeplejen kommer. Det er en god idé at trække på den viden, der allerede er heri.

Det fritager ikke sygehusledelsens for at beskrive arbejdet i private hjem i APV’en. Problemstillingerne bør så vidt muligt afklares på forhånd, når patientbesøget forberedes.

Er det ikke muligt at udarbejde eller trække på individuelle APV’er, må APV’en tage udgangspunkt i typiske problemstillinger i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Indholdet vil blandt andet afhænge af behandlingens art, patienternes sædvanlige tilstande og boligforhold.

Eksempler på problemstillinger i private hjem:

 • Dårlige adgangs- og pladsforhold
 • Dårlige arbejdsstillinger som foroverbøjet krop og vrid
 • Uhensigtsmæssige løft af udstyr (og patienter)
 • Mangel på kompetencer eller opbakning
 • Ringe kommunikation og samarbejde
 • Rygning og husdyr (læs indeklimaportalen.dk)

Løsningerne kunne eventuelt være

 • Mere ergonomisk og faglig oplæring
 • Tydelige krav til indretning og adgangsforhold
 • Bedre samarbejdsstruktur med tydelig fordeling af ansvar og opgave
 • Lettere tilgængelige hjælpemidler
 • Udvikle den vanskelige samtale

Læs mere om handlemulighederne på de andre sider i venstre menu, og læs om APV-arbejdspladsvurdering her.

OBS! Hvis det ikke er muligt at etablere sikre arbejdsforhold i patientens hjem, må behandlingen foregå på sygehuset.


Senest revideret den 2. juni 2021