Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Idékatalog

Det behøver ikke at være svært at lave en APV.<br> Hvis du er gået i stå med APV-arbejdet eller bare mangler noget inspiration, kan du her finde hjælp til de forskellige dele af en APV:

Hvordan kommer man i gang med APV?

 • Det kan være en god idé at starte med en "fase 0", som beskrevet i "To enkle skemaer til APV-arbejdet", hvor man får synliggjort hele forløbet og får aftalt nogle rammer for APV-arbejdet.

Hvordan vælger man metode?

Der er frit valg af metode, så længe man får dækket de fem punkter:

 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet
 2. Beskrivelse og vurdering af problemerne
 3. Inddragelse af sygefravær
 4. Prioritering og handlingsplan
 5. Plan for opfølgning på problemerne

Hvordan kan man få kortlagt arbejdsmiljøforholdene?

Kortlægningen skal afdække og beskrive arbejdsmiljøproblemerne i alle dele af virksomheden.

Man kan evt. gøre brug af:

 • Interviews med medarbejderne
 • Rundbordssamtaler
 • Trivselsundersøgelser
 • Gruppearbejde
 • Spørgeskemaer (evt. elektroniske)
 • Tjeklister fra AT
 • APV-skemaer

Hvordan kan man inddrage sygefraværet i APV’en?

Man kan evt. bruge statistikker, undersøgelser eller anden viden om sygefravær til at få et billede af sygefraværet og dermed bruge dette som grundlag for en vurdering, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der skal ændres.

Man kan spørge til følgende:

 • Hvordan fordeler det sig?
 • Stiger/falder det?
 • Afdelinger eller jobfunktioner med særligt lavt/højt sygefravær?

Læs mere om APV og sygefravær her


Hvordan kan man komme i gang med en handlingsplan?

Det kan være nødvendigt først at prioritere de problematikker, man er kommet frem til under kortlægningsfasen, så man får bestemt i hvilken rækkefølge, de skal løses.

Handlingsplanen bør desuden indeholde:

 • En tidsplan for hvornår de forskellige problematikker skal løses
 • Hvem der er ansvarlig for at gennemføre handlingsplanen i praksis
 • Hvornår og hvordan det afgøres om de valgte løsninger virker

Det kan være en idé for de personer, der er ansvarlige for at gennemføre APV’en, løbende at informere resten af virksomheden om, hvilke problemer der er løst, og hvilke der står for tur.

Få hjælp til en handleplan med to enkle skemaer til APV arbejdet her.


Senest revideret den 23. april 2020