Overblik: Covid 19 og arbejdsmiljøet
COVID-19 og arbejdsmiljø
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Fokus på opfølgning

APV og hvad så? Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Ballerup Kommune kommer på kursus for at lære at følge op på arbejdspladsvurderingen.

Af journalist Søren Svith, Periskop

Kortlægningen i forbindelse med arbejdspladsvurderinger er kun et øjebliksbillede. Det er handlingen bagefter, der er den vigtige. Og den er ikke altid så let at komme i gang med. Derfor tilbyder Ballerup Kommune opfølgningskurser, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og ledere kan få inspiration til at følge op på målingerne.

- Det er den dialog, der kommer bagefter, som vi lægger meget vægt på. At man kan drøfte arbejdsmiljøet med udgangspunkt i APV og lave handlingsplaner ud fra det, siger HR-konsulent Sisken Henningsen fra Ballerup Kommune.

Kommunen har tidligere oplevet, at APV, trivselsundersøgelser og lederevalueringer er kommet til at stå alene, og derfor blot er blevet arkiveret. Derfor er der nu fokus på opfølgningen, så handlingen kommer i fokus.

Inspiration fra andre

En af de arbejdspladser, som har deltaget i kommunens opfølgningskursus, er Stokholtbuen, som er et bo- og beskæftigelsestilbud 32 voksne med autismespektrumforstyrrelser. Institutionens souschef Henrik Møllmann deltog sammen med to arbejdsmiljørepræsentanter.

- Det vigtigste vi fik med fra kurset var hjælp til at tolke resultaterne af kortlægningen, og hvordan vi kan lave en handlingsplan ud fra det, siger han.

Siden har Henrik Møllmann også deltaget i et opfølgningskursus med fokus på sygefravær og herfra har han og kollegerne blandt andet taget ideen om trivselssamtaler med hjem og indført på institutionen.

- Vi tager udgangspunkt i de gode historier, og hvad der optager fok her og nu. I modsætning til medarbejderudviklingssamtalerne tager vi ikke fat om problemer, men ser på det positive fortæller han.

Det psykiske er svært

Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Gitte Daugaard, der var kursusleder på begge kurser, er det især på det psykiske arbejdsmiljøområde, at det er svært for arbejdspladserne at følge op på APV.

- APV kortlægger typisk problemer, som man kender i forvejen, men som man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Det kan være svært at se, hvad man kan stille op, når fx en APV i en folkeskole viser, at lærerne føler et for stort arbejdspres, siger hun.

Ifølge Gitte Daugaard er det ofte andre underliggende problemer, som man kan gøre noget ved. Det er ikke altid, at der er en klar sammenhæng mellem problemet og løsningen.

- Skolen kan typisk ikke ansætte flere lærere, men man kan måske arbejde med at klæde lærerne bedre på, så de kan håndtere de nye faglige udfordringer uden at føle sig så pressede, siger hun.

Ny organisering af arbejdet

Et andet problem er, at mange lærere klager over mange og pressede møder i frikvarterer. Det kunne løses ved at holde færre møder, men det er ikke sikkert det er hensigtsmæssigt for arbejdet i øvrigt.

- Derfor kan det være en god ide at tænke i flere muligheder. Måske kan man effektivisere møderne, se på mødeledelse, og gøre formål, mål, ansvar, kompetence og kommunikation i forbindelse med møderne tydeligere, siger hun.

Men måske er løsningen løsning at holde møderne efter undervisningstid. Det vil imidlertid møde modstand, fordi mange lærere så får mellemtimer.

- I den situation kan man tænke i at organisere arbejdet på en helt ny måde, hvor lærerne er på skolen i længere tid og så få indrettet lokaler, hvor de kan sidde og rette opgaver eller forberede undervisning. Men det kræver, at man arbejder med at ændre ikke bare de fysiske rammer, men også de eksisterende normer og værdier, siger Gitte Daugaard.


Senest revideret den 24. april 2020