Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Svar på de hyppigst stillede spørgsmål om APV

Hvem skal gennemføre APV?

- Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte gennemføre en arbejdspladsvurdering.

- Arbejdspladsvurderingen skal ske i et samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Hvem skal APV’en omfatte?

- Alle som har en aftale om at udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Hvem er ansvarlig for, at APV bliver gennemført?

- Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig APV af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

- De samme krav gælder for private firmaer, hvis kommunen har udliciteret hjælpen.

Hvilke krav er der til skriftlighed og dokumentation?

- En APV skal altid foreligge skriftligt i form af en prioriteret tids- og handlingsplan.

- Benytter I dialogmøder eller interviews, udarbejder I et beslutningsreferat fra møderne.

- Udarbejder I APV’en i forbindelse med dialogmøder el. andet, skrives et kort referat.

- Det aftales på forhånd, hvor referatet skal opbevares.

Hvad skal APV’en omfatte?

Arbejdspladsvurderingen skal omfatte arbejdsmiljøet i sin helhed:

- Fysiske forhold, herunder støj, indeklima og pladsforhold

- Ergonomiske forhold

- Psykiske forhold

- Kemiske forhold

- Biologiske forhold

- Ulykkesrisiko.

De seks vigtigste arbejdsmiljøproblemer i hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne mv. angives i Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser nr. 45 „Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne“. Disse er i uprioriteret rækkefølge:

- Ulykker

- Hudbelastninger

- Biologiske påvirkninger

- Løft og arbejdsstillinger

- Psykisk arbejdsmiljø

- Indeklima.

Hvor ofte skal en APV justeres?

- Arbejdspladsvurderingerne skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -processer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Dog mindst hvert tredje år.

- Både ledere og medarbejdere har ifølge Arbejdsmiljøloven pligt til at gøre opmærksom på behovet for justering.

Hvor skal en APV-handlingsplan opbevares?

- Handlingsplanen skal opbevares på arbejdspladsen, og den skal være til rådighed for alle på arbejdspladsen.

- Handlingsplanen for det enkelte hjem vil ofte indgå i servicekontrakten, der som oftest findes sammen med hjemmets kontaktbog eller lignende. I visse tilfælde kan planen indeholde følsomme oplysninger, som gør det nødvendigt at opbevare den i f.eks. et grupperum frem for i brugerens hjem. Dette noteres i hjemmets kontaktbog.

- Er APV’en en del af et dialogmøde eller lignende, udarbejdes et kort referat og det aftales, hvor referatet skal opbevares

- Alle ansatte på arbejdspladsen skal kende til indholdet i handlingsplanen inden for eget arbejdsområde.


Senest revideret den 24. april 2020