Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Sygefravær og APV

Det er arbejdsmiljøorganisationens opgave at gennemføre arbejdspladsvurdering. Her bliver du ajourført med reglerne om at indarbejde sygefravær i APV’en.

Sygefraværet skal med i APV’en

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en tredjedel af alle sygemeldinger. Derfor er det et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at sygefravær skal indgå i jeres APV.

Et højt sygefravær er ofte et symptom på, at der er generelle problemer med det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsmiljøgruppen skal vurdere, om dele af fraværet kan skyldes forhold i jeres arbejdsmiljø.

Loven kræver ikke, at I aktivt forsøger at få sygefraværet ned. Men I skal vurdere, om sygefraværet på arbejdspladsen er ”rimeligt”. I bør altid gribe ind, hvis I vurderer, at der er arbejdsmiljøforhold, der giver et urimeligt højt sygefravær.

Kortlægning, vurdering og handlingsplan

Der er ingen faste krav til, hvordan sygefraværet skal tages med i APV’en, men I kan ofte løse opgaven i tre trin:

  • Undersøg, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan være årsag til sygefraværet. Det kan fx være mange tunge løft eller konflikter på arbejdspladsen. Det kan være en hjælp, at se på statistikken over sygefravær
  • Vurder, om fraværet er for højt, og om der er noget, som springer i øjnene.
  • Læg en handlingsplan for, hvordan I kan fjerne de forhold på arbejdspladsen, som fører til sygefravær.

Gode overvejelser:

  • Hvordan kan sygefraværet i praksis arbejdes ind i APV-processen?
  • Hvad er arbejdsmiljøgruppens rolle og ansvar?
  • Hvad er samarbejdsudvalgets, MED-udvalgets eller MIO-udvalgets rolle?
  • Hvad er ledelsens rolle og ansvar?
  • Nærværs- og fraværsfaktorer: Hvad øger fraværet – og hvad gør det mindre?
  • Hvad kan sygefraværsstatistikken bruges til?
  • Hvad skal en god sygefraværspolitik indeholde?

Se også
Arbejdsmiljøwebs afsnit om sygefravær


Senest revideret den 17. august 2020