Overblik: Hvem gør hvad i arbejdsmiljøindsatsen?

Arbejdsmiljøet skal sikres gennem et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø er derfor en fælles opgave for alle på arbejdspladsen.

Men arbejdsgiver, leder og arbejdsmiljørepræsentant har også nogle mere specifikke pligter og rettigheder, som er lagt i bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed:

 

Lederen er arbejdsgiverens repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Lederen deltager aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde, og har både pligt og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne og har til opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men han eller hun skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver.

Tillidsrepræsentanten vælges ligeledes af medarbejderne og skal i bred forstand varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og har på nogle områder også en rolle i arbejdet med eksempelvis trivsel og stress. Mange steder indgår tillidsrepræsentanten i arbejdsmiljøorganisationen.

Den enkelte ansatte skal tage et aktivt medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at man bakker op om arbejdsmiljøorganisationens arbejde, følger de regler der er givet for arbejdet og gør opmærksom på de fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden og sundheden.


Senest revideret den 12. september 2022