Love og regler om arbejdsmiljøorganisationen

Alle virksomheder med mindst 10 ansatte skal have en formel arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder for at styrke arbejdsmiljøet.

Det er arbejdsgiveren alene, som har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet. Dermed er det også arbejdsgiverens ansvar, at der samarbejdes om arbejdsmiljøet efter forskrifterne, at der bliver oprettet en arbejdsmiljøorganisation - og at dens medlemmer kommer på den obligatoriske uddannelse i arbejdsmiljø.

Men både ledere og medarbejdere har et medansvar for, at de beslutninger og målsætninger, som er fastlagt på arbejdspladsen, bliver ført ud i livet, og at regler om sikkerhed og arbejdsmiljø bliver overholdt.  

Find mere info om arbejdsmiljøorganisationen her. 

Krav til arbejdsmiljøorganisationen

  • I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. 
  • I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper, der arbejder på det daglige og operationelle niveau, samt et eller flere arbejdsmiljøudvalg, der tager sig af de overordnede og strategiske spørgsmål. 
  • Også i virksomheder med færre end 10 ansatte skal ledelse og medarbejdere naturligvis samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet, men her er en egentlig arbejdsmiljøorganisation ikke et lovkrav.
  • Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Vejledninger og bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fastsætter de overordende regler og retningslinjer for, hvordan arbejdsmiljøet skal sikres på arbejdspladserne. Det sker i en række vejledninger og bekendtgøreser, som ligger til grund for bl.a. teksterne på disse sider.


Senest revideret den 26. februar 2021