Interview: Nyt implementeringsværktøj hjælper jer med at nå i mål med jeres indsatser

En ny tjekliste bestående af 11 spørgsmål skal understøtte arbejdspladserne i at nå i mål med deres indsatser og visioner. Vi har interviewet projektlederen bag værktøjet, Marie Birk Jørgensen, for at få en større forståelse af, hvorfor nogle indsatser aldrig bliver til noget, og hvordan værktøjet kan hjælpe til at flere når i mål med de indsatser, som de sætter i gang.

Af Rasmus Graucob (stud. psych.)

Mange har måske oplevet det før. Fælles møder og udarbejdelse af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) fører til beslutninger om en række ideer og indsatser, der skal styrke det fælles arbejdsmiljø. Mange indsatser kommer godt i mål, mens andre mister momentum undervejs – nogle indsatser forlader sågar aldrig mappen med handlingsplaner.

Et nyt forskningsprojekt har forsøgt at kortlægge de vilkår, der medvirk-er til en succesfuld implementering af arbejdsmiljøindsatser. Forskningsprojektet har taget udgangspunkt i social- og sundhedsbranchen, men er også relevant for mange andre brancher. Viden fra projektet er blevet omsat til implementeringsværktøjet ”MEDvirk”, der netop i september måned 2017 havde sin lancering på landsplan.

En tjekliste til at implementere, forankre og forandre arbejdsmiljøet

Værktøjet har form som en digital tjekliste, der henvender sig til arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget.

Hent tjeklisten som PDF her.

Med tjeklisten kan man ved simpel afkrydsning få hjælp til at komme i gang med sin arbejdsmiljøindsats. For forsker Marie Birk Jørgensen, er et vigtigt mål i de fleste implementeringer at sikre forankring:

”Netop implementering kan ses som den proces, hvorved man forsøger at forankre, dvs. fastgøre et givent tiltag.”, og hun fortsætter ”mange tiltag formår aldrig at blive forankret godt nok. Når tiltaget ikke længere er noget man taler om på arbejdspladsen, men i stedet bliver taget for givet, først dér kan man tale om at indsatsen er blevet forankret i hverdagen.”

I følge Marie Birk Jørgensen er de 11 punkter også med til at vise, at implementerings- og forandringsprocesser kan være vanskelige at lykkedes med. Det gælder også for arbejdsmiljøindsatser:

”Arbejdsmiljøtiltag er jo organisatoriske forandringer, der kræver involvering og sammenslutning for hele virksomheden for at lykkedes. Derfor er alle 11 punkter også vigtige at kunne krydse af, hvis man ønsker at gennemføre sin indsats. Hvis man i stedet tager let på det arbejde indsatsen kræver, så bliver det nemt til et sideprojekt, der ikke er ordentligt forankret, og så er der den risiko at man aldrig når i mål.”

Fra overordnede budskaber til mere konkrete spørgsmål

Hvis man spørger ind til hvad værktøjets største styrke er, så peges der på det forhold, at det netop er praktikerne selv der har været med til at kvalificere tjeklisten. På den måde er tjeklistens indhold også blevet mere konkret:

”Det er både sygeplejersker, konsulenter, fysioterapeuter, ledere og folk fra fagforeningerne, der har været med til at udvikle MEDvirk. Værktøjet giver en mere detaljeret liste om, hvad der skal til for at komme i mål med sin indsats. Tidligere har man påberåbt sig mere overordnede budskaber, der reelt ikke har haft den største virkning for medarbejderne. Det har fx været når man har foreslået mere medarbejderinvolvering eller tydeligere ledelse”.

Værktøjet ønsker i højere grad at få brugerne til at reflektere og tage stilling til, hvorvidt indsatsen løser et reelt problem i hverdagen eller hvorvidt den opleves meningsfuld for medarbejderne m.fl.

Fra handleplaner til handling

Mange arbejdspladser er gode til at udføre APV’er, lave handleplaner, indhente viden og planlægge indsatser. På trods af det er der dog mange af de gode ideer og handlingsplaner, der aldrig helt bliver igangsat eller fulgt op på.

”Vi ved fra forskning og erfaring at der er massere af gode handleplaner, der bliver lagt. Problemet er mange steder at der bliver lavet så mange fine handleplaner, at der ikke bliver handlet på dem.” siger Marie Birk Jørgensen, og understreger at det netop er på dette vigtige tidspunkt efter at visionerne og planerne er lagt, at værktøjet kommer til gavn. ”MEDvirk værktøjet passer fint ind de steder, hvor organisationen allerede har taget en beslutning om at gøre noget; hvor man faktisk skal i gang med at handle, men ikke ved hvor man skal starte.”

Værktøjet skal bruges på et reflekteret grundlag

MEDvirk projektet tager udgangspunkt i Social- og Sundhedsbranchens udfordringer, og er derfor også beskrevet som et branchespecifikt værktøj til Social og Sundhedsbranchen. Til spørgsmålet om, hvorvidt andre brancher kan bruge værktøjet, svarer Marie Birk Jørgensen:

”Værktøjet kan helt sikkert anvendes i andre brancher, hvor tjeklisteformen kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet. Værktøjet kan også være en øjenåbner i forhold til, hvor omfattende implementering egentlig er, dvs. hvor mange fokuspunkter man egentlig skal have med sig. MEDvirk er et godt overordnet værktøj, og jeg ved også at de tilsynsførende kan finde på at henvise til det i forbindelse med tilsyn”.

På den anden side påpeger Marie Birk Jørgensen netop at værktøjet er udviklet til social- og sundheds-branchen, hvorfor der vil være ting, som værktøjet ikke har taget med eller spørger ind til. Derfor er det vigtigt at man tager hensyn til dette.

”Vi har fået feedback fra arbejdspladser fra brancher, der fx savner en arbejdsmiljøkoordinator eller opmærksomhed på risikovurderinger, der ikke fylder så meget i SoSu-branchen, men som er fremtrædende i fx industribranchen. Yderligere er der også nogle brancher, der finder mange af spørgsmålene i listen for banal. Desuden vil der være nogle bygge- og håndværksbrancher, hvor en tjekliste vil være et meget uhåndterbart redskab.”

Organisationerne bag værktøjet

Samarbejdspartnere bag værktøjet er bl.a. Kommunernes Landsforening (KL), FOA, Arbejdstilsynet (AT), det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Videnscenter for Arbejdsmiljø (VFA) og BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.

Marie Birk Jørgensen er Seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun har været projektleder på MEDvirk-projektet, der er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.


 


Senest revideret den 9. august 2021