Projekt MEDvirk: Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet

MEDvirk er en digital tjekliste til arbejdsmiljøet. Tjeklisten tager udgangspunkt i en konkret indsats, I vil i mål med, og ved at svare på 11 spørgsmål får I et overblik og bliver klogere på, hvad der skal til for at indsatsen lykkes. Tjeklisten er gratis og henvender sig til hele arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget.

 

MEDvirk er en tjekliste, der skal gøre det lettere for blandt andet arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg at komme i mål med at implementere indsatser i arbejdsmiljøet. Tjeklisten er udviklet sammen med social- og sundhedsbranchen, så det lever op til de ting, der efterspørges på denne type arbejdspladser. 

Hent tjeklisten som PDF her.

Værktøjet - Instruktion

Som lille bonus har vi lavet en ekstra video, der viser, hvor let MEDvirk er at bruge. Der findes så mange digitale programmer, og det kan være svært at vide, hvad der gemmer sig bag et login. Det ønsker vi ikke at skjule for nogen, så derfor en lille instruktionsvideo, der viser, hvor få klik, der skal til, før MEDvirk bliver en hjælp i jeres arbejdsmiljø!

Om MEDvirk - Projektet

Bag MEDvirk står Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, KL, FOA, PenSam og Videnscenter for Arbejdsmiljø, som i et samarbejde har udviklet et værktøj til arbejdspladserne.

Der findes store mængder arbejdsmiljøviden af høj kvalitet, der desværre aldrig kommer ud på arbejdspladserne og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne. MEDvirk har derfor oprettet en landsdækkende kampagne med fokus på dette.

Projektets overordnede formål er at udvikle en stærkere dansk forskning i udbredelse af arbejdsmiljøviden, i samspil med både forskningsinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Projektets omdrejningspunkt er at udvikle metoder til at udbrede et redskab, der kan implementere god arbejdsmiljøpraksis i en specifik branche, og på baggrund af projektet er redskabet MEDvirk udviklet i samarbejde med social- og sundhedsbranchen. 


Senest revideret den 9. august 2021