Inspirationshæfte: 'På forkant' i arbejdsmiljøindsatsen

Få inspiration og metoder til at styrke samarbejdet og systematikken i arbejdsmiljøgruppens arbejde.

En tidlig og systematisk arbejdsmiljøindsats har stor betydning for den samlede trivsel på arbejdspladsen. Mange problemer i både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø løses også bedst, mens de er små.

Hæftet 'På forkant' er udarbejdet som en hjælp til arbejdsmiljøgruppens medlemmer til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Hæftet beskriver en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne er også relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Metoderne retter sig mod to dele af arbejdsmiljøgruppens arbejde: For det første indsatsen for at drive arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og for det andet det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.

Tre hovedtemaer i hæftet:

Læs mere om hæftet på hjemmesiden Godtpsykiskarbejdsmiljø.dk, hvor hæftets tre hovedtemaer er foldet ud:

  • Sådan kommer I på forkant: Det handler først og fremmest om, at I udvikler et stærkt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen, holder fokus på fremdriften og er opsøgende med indsatsen på arbejdspladsen.

  • På forkant på arbejdspladsen: Syv metoder og et tjekskema til at systematisere og styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og skabe større engagement og ejerskab på arbejdspladsen.

  • På forkant med samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen: Otte metoder og et vurderingsskema til at skabe klarhed om forventninger, roller og opgaver internt i gruppen, og til at skabe større synlighed og gennemslagskraft i forhold til de ansatte og kollegerne på arbejdspladsen.

Senest revideret den 24. april 2020