10 råd om metoder og værktøj

Åbenhed, systematik og bred opbakning er nøglen til, at arbejdsmiljøgruppen får de bedst mulige resultater ud af sin indsats.

1. Skab åbenhed om problemerne

Problemerne bliver ikke større af, at man taler åbent om dem. Tværtimod kan mange gener og småproblemer løses med det samme, hvis man tager dem op på f.eks. et personalemøde.

2. Gå systematisk frem

Arbejdet får størst effekt, hvis det indgår som en fast del af det løbende arbejdsmiljøarbejde. I bør tage hensyn til arbejdsmiljøet ved ombygning og indretning af lokalerne og ved indkøb af nyt udstyr og inventar. Støj, røg, arbejdets tilrettelægning og andre faktorer i arbejdsmiljøet bør tages med i overvejelserne, når I formulerer den daglige ‘husorden’ på arbejdspladsen.

3. Det fælles ejerskab

I bør tage fat på de opgaver og problemer, som optager kollegerne, og inddrage dem aktivt i at finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen bakker op om og føler et ejerskab for.

4. Husk at informere

Husk at informere og involvere kollegerne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og artikler i interne nyhedsbreve – og ved at I jævnligt sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen ved personalemøder, temadage, ledermøder osv.

5. Bevar overblikket

Sæt ikke for mange projekter i gang samtidig. I skal have tid og ressourcer til at gøre opgaven helt færdig.

6. Hold fokus på løsningerne

Brug ikke for mange ressourcer på at analysere årsagerne. Kræfterne skal bruges på at finde gode løsninger, som reducerer problemerne.

7. Vær realistiske

Man kan ikke nå alt på én gang, og det er ikke altid muligt at finde ressourcer til den ideelle løsning. Derfor bør I opstille realistiske mål og sikre, at der er ressourcer til at gennemføre de løsninger, I sætter jer for. Det betyder ikke, at I skal gå på kompromis med sikkerhed og sundhed – men en urealistisk handlingsplan kan betyde, at arbejdet går helt i stå.

8. Opbakning fra ledelsen

Den øverste ledelses opbakning er svær at undvære. Ikke kun fordi ledelsen sidder på pengekassen, men også fordi ledelsens signaler forplanter sig til medarbejderne. Opbakning fra den øverste ledelse giver identifikation, resultater, synlighed og status.

9. Samarbejde med tillidsrepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten bør have et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten. I bør have klare aftaler om, hvordan I bruger hinanden, og hvordan I fordeler opgaverne.

10. Husk alle faggrupper

De fleste arbejdsmiljørepræsentanter skal også være med til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for kolleger med en anden uddannelse og andre funktioner på arbejdspladsen.

For eksempel skal arbejdsmiljørepræsentanten på et ældrecenter ikke kun have øje for sygeplejerskernes og social- og sundhedsassistenternes arbejdsmiljø, men også for arbejdsmiljøet hos det teknisk-administrative personale, rengøringspersonalet, køkkenmedarbejderne og eleverne.


Senest revideret den 24. april 2020