Anmeldelse af arbejdsulykker

En arbejdsulykke er 'en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade'.

Alle ulykker skal anmeldes

Alle arbejdsulykker, som medfører fravær i én dag eller mere ud over dagen for tilskadekomsten, skal anmeldes af arbejdsgiveren inden for ni dage.

  • Færdselsuheld skal også anmeldes, hvis færdlen er sket som en del af arbejdet. Anmeldepligten gælder ikke for ulykker, der sker på vej til eller fra arbejde.

  • Ulykkestilfælde, der sker om fredagen, skal anmeldes, hvis den tilskadekomne har været uarbejdsdygtig lørdag og måske søndag - også selv om den pågældende møder på arbejde om mandagen.

Sådan skal arbejdsulykker anmeldes

Anmeldelsen skal ske digitalt via EASY -  Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem for arbejdsulykker.

For at anmelde skal I skal logge ind på EASY via virk.dk ved hjælp af virksomhedens NEM-id og en medarbejdersignatur.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I læse mere om krav og procedurer for anmeldelse af arbejdsulykker. Her finder I også en detaljeret vejledning i, hvordan anmeldelsen skal foregå med screendumps af de enkelte trin i processen.

Efter anmeldelsen til EASY

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver den automatisk sendt videre til de rigtige modtagere - fx virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedet Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet.

Når I anmelder via EASY, bliver I automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

AMO og medarbejderen selv skal orienteres

Arbejdsmiljøorganisationen skal have besked om ulykken og have en kopi af anmeldelsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal bruge den i sin undersøgelse af ulykken, hvor man forsøger at finde årsagen til ulykken og søge at gennemføre løsninger, der kan hindre en gentagelse.

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

Medarbejderen kan selv anmelde

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at anmelde en arbejdsulykke. Men du kan også selv anmelde en arbejdsulykke, hvis du er kommet til skade. Det sker også via EASY, som du får adgang til via borger.dk.

Desuden har advokater, læger, fagforeninger m.fl. mulighed for at anmelde arbejdsulykker via EASY.


Senest revideret den 15. august 2022