Evaluering af ’Forebyggelse og håndtering af ulykker’

Vi har revideret og opdateret branchevejledningen ’Forebyggelse og håndtering af ulykker’ og nu skal den evalueres. Derfor vil vi meget gerne høre jeres mening.

Vi har brug for jeres hjælp!

Har I brugt Branchefællesskabets branchevejledning ’Forebyggelse og håndtering af ulykker’ på jeres arbejdsplads og især ’quickguiden’? Så vil vi rigtig gerne tale med jer og høre om jeres erfaringer.

Vi søger:

I forbindelse med udgivelsen af den nyreviderede vejledning har vi brug for at høre jeres erfaringer og få jeres tilbagemelding om jeres brug, sådan at vi kan blive endnu bedre til at udvikle og tilpasse branchevejledningen. Vi er særligt interesseret i at høre, hvordan I har brugt værktøjerne i vejledningen f.eks. quickguiden, og hvilken effekt I har fået ud af dem. Vi er også meget interesserede i at høre om der er andre værktøjer I har brug for, at vi udvikler til jeres arbejde med at forebygge og håndtere ulykker på arbejdspladsen.

Værdi for jer:

Vi vil gerne udgive værktøjer, som er relevante for jer på arbejdspladserne og gevinsten for jer ved at medvirke er at I direkte er med til at forme og give ideer til nye værktøjer fra BFA Velfærd.

Hvem er I:

Vi vil have gerne have henvendelse fra jer, som har brugt materialet, allerhelst vil vi gerne i kontakt med arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljørepræsentanter og leder eller andre fra arbejdsmiljøorganisationen på jeres arbejdsplads, men også arbejdsmiljøkonsulenter f. eks fra HR kan medvirke.

Tid og sted:

Interviewet vil tage ca. 1 time og foregår pr telefon/virtuelt. Vi planlægger tidspunktet ud fra jeres muligheder og håber at I, gerne hele AMG, kan afse tiden.

Mere information og henvendelse om at deltage:
For yderligere information om evalueringen og deltagelse må I henvende jer til projektleder Jytte Tolstrup tlf. 20906813 eller mail jtj@bfa.dk.


Senest revideret den 23. november 2020