Enkle metoder: Forebyg fald på hospitaler

Der er forskellige måder at arbejde med at forebygge fald- og snubleulykker. Her kan I se eksempler på, hvordan man systematisk kan arbejde med forebyggelsen.

Det er en god idé at inddrage kollegerne i forebyggelsesprocessen. I kan fx opfordre til løbende at komme med forslag, og I kan tage punktet ’Forebyggelse af faldulykker’ op på et personalemøde.

Hvis I holder tavlemøder til målstyring eller til systematisk arbejde med forbedringer, er det oplagt at indtænke arbejdet med ulykkesforebyggelse i disse møder.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Sygehus

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Sideantal: 2

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2017

Forfatter: TeamArbejdsliv

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen