Daginstitutioner - arbejde med børn giver faldulykker

Der er meget, man kan falde over, når man arbejder med børn. Ikke mindst i forbindelse med aktiviteter, hvor man har fokus på noget andet end lige omgivelserne, og hvor mange er i bevægelse.

Faldulykker i daginstitutioner
30 pct. af de alvorlige ulykker i daginstitutioner sker ved fald, glid og snublen i gulvhøjde. Hertil kommer de 14 pct., der skyldes fald fra højden. I alt er det næsten halvdelen. Værst står det til i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner.

Oversigt over kampagnemateriale til at undgå faldulykker i daginstitutioner
"Fald ikke på halen - Det kan forebygges" er en samlet kampagnepakke, som kan bruges til at forebygge fald- og snubleulykker i daginstitutioner og fritidstilbud. Hent materialet her. 

Artiklen "Undgå faldulykker med god indretning i daginstitutionen"
Man kan forebygge mange faldulykker på pædagogiske arbejdspladser med god indretning. Det handler om at skabe en indretning, der tager højde for de aktiviteter, der foregår.

Gode råd til at forebygge faldulykker på legepladsen
Hver dag året rundt er personale og børn på legepladsen. Det kan være glat eller fyldt med faldgruber, der kan medføre faldulykker for både børn og ansatte. Her finder I inspiration til, hvordan I kan undgå arbejdsulykker ude på legepladserne.


Senest revideret den 17. august 2020