Kontor - omfang og typiske årsager til faldulykker

Væske, der er spildt på gulvet, eller hensatte ting og ujævne tæpper er de typiske faldgruber på kontoret

Hver fjerde alvorlige arbejdsulykke blandt kontoransatte sker, fordi de enten falder, glider eller snubler. Det er ulykker, som giver mindst tre ugers sygefravær og en del får endda varige mén. Antallet af medarbejdere, der kommer til skade som følge af fald fra højden, kommer oveni. Det er cirka 18 pct.

De typiske årsager

De hyppigste episoder sker på indendørs trapper og gangarealer. Den uheldige glider typisk i noget væske, der er spildt på gulvet, eller falder over hensatte ting, ujævne tæpper eller huller i overfladen. Det er ofte i kombination med, at medarbejderen samtidig bærer på noget.

Konkrete eksempler

Her er nogle konkrete eksempler fra Arbejdstilsynet (ulykkesanmeldelser):

En ansat trådte ind i kopirummet og gled. Den ene arm ramte arkivskabet. Gulvet var lige blevet vasket, og der var ingen advarsel om det. Episoden resulterede i mere end en måneds fravær.

En ansat skulle aflevere nogle ting, faldt over en skraldespand og ramte en reol. Den ulykkesramte brækkede skulderleddet og kunne ikke passe sit arbejde i mere end en måned.

En ansat småløb op ad en trappen og fik overbalance. Hun stødte fra med højre hånd for ikke at falde, men fik i stedet et brud på højre håndled og måtte sygemeldes i mere end en måned.

En ansat var i færd med at transportere en kasse med papirer og en kasse med undervisningsmateriale fra sin bil til sin kontorplads. Hun faldt på vejen og rammer mælkekassens højre hjørne. Det gav 3-4 ugers fravær.

Læs mere

Oplysningerne i denne artikel stammer fra Arbejdstilsynet, og tallene fra en opgørelse af de anmeldte alvorlige arbejdsulykker i perioden fra 2011-2014. Læs mere om ulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Senest revideret den 14. oktober 2020