Andre

  • LO & COWI 
   -
   Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller
  • LO / Øje på arbejdsmiljøet
   -
    Underrapportering af arbejdsulykker
   Analyse af rapporteringsgraden af anmeldelser for arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Ulykkesanalysegruppen, Odense Universitetshospital.
  • Regeringens 2020 plan
   Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Nye veje til et bedre arbejdsmiljø

Forskellige: FOA, FDM m.m.:


Senest revideret den 21. februar 2020