Andre

 • LO & COWI 
  -
  Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller
 • LO / Øje på arbejdsmiljøet
  -
   Underrapportering af arbejdsulykker
  Analyse af rapporteringsgraden af anmeldelser for arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Ulykkesanalysegruppen, Odense Universitetshospital. 
 • Regeringens 2020 plan
  Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Nye veje til et bedre arbejdsmiljø
 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

Forskellige: FOA, FDM m.m.:


Senest revideret den 8. februar 2022