Værktøjer og viden fra BFA

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har flere forskellige hjemmesider, hvor der formidles viden og redskaber om ulykker og ulykkesforebyggelse.

På arbejdsmiljoweb.dk kan du finde mere om:

Øvrige hjemmesider

På Etsundtarbejdsliv.dk kan du finde mere om Vold og trusler.

Forflyt.dk kan du få generel viden om forflytning og forebyggelse af ulykker i forbindelse med forflytninger.


Senest revideret den 17. juni 2020