Analyse af ulykker og risiko

Arbejdsmiljøgruppen har to centrale opgaver i forbindelse med arbejdsulykker:

  • At finde frem til de forhold og situationer på arbejdspladsen, som giver en risiko for, at der sker en arbejdsulykke – så man kan gribe ind og forebygge i tide.
  • At analysere omstændigheder og konsekvenser, når der er sket en arbejdsulykke – så man kan forhindre, at noget tilsvarende sker igen.

Ulykker kan forebygges

Arbejdsulykker skyldes ofte ganske banale ting, som man ikke regner for noget. Man falder, fordi det er glat på gulvet. Man får en rygskade, fordi man bærer en kasse eller løfter ting fra et rullebord. Men disse risici kan ofte forebygges.

Analyse af arbejdsulykker

Mange erfaringer viser, at de ansatte selv har det bedste kendskab til, hvornår deres arbejde indebærer risiko for arbejdsulykker – og hvorfor.

Personskade ved en arbejdsulykke kan være både fysisk og psykisk – fx choktilstand eller traumer i forlængelse af en voldsepisode.

Grundlæggende handler ulykkesanalysen om at ”se bagom” det, man normalt tager for givet. Ved at stille kritiske spørgsmål på en fordomsfri måde kan arbejdsmiljøgruppen få et nyt indblik i problemer omkring arbejdsforhold og arbejdssituation. Dermed bliver det lettere at finde effektive løsninger.  

Værktøjer til analysearbejdet

 

Du kan også læse om arbejdspladsvurderinger (APV) her.


Senest revideret den 15. maj 2020