Analyse målretter indsatsen

Social og sundhedsområdet er hårdt ramt af faldulykker. Nu er Region Midtjylland på vej med ny kampagne til sygehusene: "I bedste fald"

Av min arm. Hvert år brækker cirka 550 medarbejdere i social- og sundhedssektoren en knogle, fordi de falder, mens knap 4.000 forstuver et led. Det giver smerter og sygefravær, og branchen er en af de hårdest ramte.

I Region Midtjylland har man haft meget fokus på at forebygge ulykker, der giver fravær. Fra 2009 til 2013 er antallet af fraværsulykker faldet 18 %, og de skønnede udgifter forbundet med arbejdsulykker er nedbragt med ca. 12 mio. kroner i den samme periode.

- Det er positive resultater, siger kontorchef Jonna Pedersen fra Koncern HR og fortsætter:

- Men der er fortsat nogle arbejdsulykker, der optræder meget hyppigere end andre. Faldulykker er en af dem. De kan have store konsekvenser både for den enkeltes helbred og for virksomheden, så dem vil vi gerne forebygge bedre.

Tre primære årsager til faldulykker på sygehusene

I 2013 havde Region Midtjylland 225 ulykker med fald, hvoraf 40 % var med sygefravær. Regionen har analyseret episoderne nærmere og fundet frem til tre primære typer ulykker, der fører til fravær. Det er

  1. fald på våde og glatte gulve
  2. fald i ledninger og andet, som man ikke lige ser
  3. fald på trapper på grund af uopmærksomhed

Kampagne og workshops i hele regionen

Region Midtjylland er nu i gang med at lave materialer til en kampagne, der netop slår ned på de tre typer fald. Det er blandt andet plakater, foldere og roll ups, som arbejdsmiljøgrupperne kan bruge som redskaber i deres egne lokale kampagner.

Der vil desuden være projektbeskrivelser og gode idéer til workshops på regionens intranet. Projektleder og fysioterapeut Niels Peter Sørensen ved godt, at plakater og hjemmeside ikke gør det alene.

- Der skal formentlig flere og andre indsatser til for at få antallet af faldulykker ned, men vi vil gerne så et frø, så den enkelte medarbejder kan gøre en forskel for sig selv og sine kolleger, siger han.

Fakta fra Arbejdstilsynet

Det er typisk knoglebrud og forstuvninger, der giver fravær, og det kan tage lang tid at komme sig helt. Social og sundhedsområdet er en af de brancher, der er hårdest ramt af faldulykker.

Ifølge Arbejdstilsynets ulykkesstatistik sker 22 pct. af alle arbejdsrelaterede forstuvninger og 12 pct. af alle knoglebrud i netop den branche.


Senest revideret den 24. april 2020