Statistik kan skabe forandring

En statistik over de bagvedliggende årsager til arbejdsulykker kan vise generelle mønstre og dermed pege på meningsfyldte forandringer i hele organisationen

Af journalist Lone Bolther Rubin

Forskellige typer arbejdsulykker med forskellige grader af alvor kan sagtens være affødt af et fælles grundlæggende problem i en organisation. 

Men det kræver viden at kunne se et mønster i ulykkerne. Den viden kan man få, hvis man laver statistik på sine ulykkesanalyser. 

Statistik skal på overordnet niveau

Det giver mest mening på overordnet niveau, da mindre arbejdspladser ikke har ulykker nok at lave statistik på. Det er væsentligt at gøre sig tanker om, hvilke typer mønstre man leder efter.

- Det skal tilrettelægges ordentligt. Det kan for eksempel være nyttigt at vide, hvem der kommer til skade hvor og hvornår; om det for eksempel er i nattetimerne eller på bestemte områder, siger Kirsten Jørgensen, der er lektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- Hvis det viser sig, at 90 pct. af ulykkerne skyldes manglende instruktion i arbejdet eller dårlig vedligeholdelse, så er der et mønster, som det giver mening at arbejde med på organisationsniveau, siger Kirsten Jørgensen.

Statistik kan give bedre rådgivning

Charlotte Hyldtoft er arbejdsmiljøkonsulent i Center for HR i Region Hovedstaden. Regionen har i længere tid undersøgt forskellige muligheder for at lave bedre analyser af arbejdsulykkerne. 

- Vi vil gerne gøre analysearbejdet bedre, men det må ikke være for ressourcekrævende. Det skal være let og enkelt at gå til, og arbejdsmiljøgruppen skal som udgangspunkt kunne gøre det selv, siger Charlotte Hyldtoft.

Region Hovedstaden bruger blandt andet statistik til at finde årsagssammenhænge. For eksempel har de udvidet spørgerammen i forbindelse med stikskader for at få et bedre overblik over årsagerne. Planen er at lave en samlet statistik for 2015.

- Målet er at få mere detaljeret viden for eksempel om, hvilken type kanyler, medarbejderne stikker sig på, så vi kan rådgive bedre og målrette vores indsats, siger Charlotte Hyldtoft.

For hende at se giver det mest mening at lave statistik og lede efter mønstre på hospitals- og regionalt niveau. Det væsentlige er at udarbejde statistikken på områder, hvor ledelsen har råderum til at handle.  

Læs mere i tidligere temaer

Læs også vores tidligere tema med erfaringer fra Region Midtjylland om at analysere faldulykker. Samt fra Regionshospitalet Horsens, hvor en systematisk opfølgning på alle stikskader gav den viden, der skulle til for at halvere antallet af stikskader.


Senest revideret den 29. april 2021