E-learning breder sig

Region Hovedstaden har produceret et digitalt e-learning kursus, for at styrke sikkerhedskulturen ved brug af stikkende og skærende instrumenter.

Se kurset "Undgå stikskader" via dette link til den samlede oversigt over e-learning i Region Hovedstaden. 

Hensigten med dette e-læringskursus er at forebygge og derved nedbringe antallet af stik- og skæreskader. Det er vigtigt med kendskab til, hvordan det kan gå galt, for at kunne udvise opmærksom forsigtighed over for dig selv og dine kolleger. Indhold i kurset er bygget op om situationer fra henholdsvis Akutmodtagelsen, en sengeafdeling og et operationsafsnit. Der vises både fejl og korrekte procedurer.

Hvis du tager alle modulerne, vil kurset tage ca. 50 minutter, hvis du kan tage de obligatoriske emner tager det ca. 25 minutter. 

Kurset er udviklet i Region Hoedstaden, Center for HR og Uddannelse, RegionH E-læring og Forhandling og Vilkår med støtte fra regionens Risikostyringspulje og er frigivet december 2020.

Besøg E-læringssite hos Region Hovedstaden her.


Senest revideret den 21. juni 2021