Kampagner og projekter

Som supplement til det løbende forebyggende arbejde (undervisning af nyansatte m.m.) kan det være relevant at lave en særlig indsats.

Eksempler på særlige indsatser

  • Oplysningskampagne
  • Afprøvning af et sikkerhedsprodukt
  • Sammenligning af to forskellige arbejdsrutiner
  • Optimering af vaccinationsdækningen
  • Dybdegående analyse af stikuheld i en bestemt afdeling.  

Ideen til projektet kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen af en APV på området. Den kan også opstå i forbindelse med en ophobning af særlige uheld i en afdeling. Principperne i fremgangsmåden, når man skal lave et forebyggende projekt, er i vid udstrækning velkendt fra arbejdet med APV (kortlægning, beskrivelse, handlingsplan m.m.). Nedenfor gives desuden en række råd om planlægning og gennemførelse af et projekt.

Generelle råd

Vil man lave et større forebyggende projekt, er det vigtigt at det er godt planlagt fra start.

Projektprotokol - Det er en fordel at udarbejde en projektprotokol, der klart beskriver projektets baggrund, formål, metode og plan for evaluering og formidling af resultatet.

Inddrag personalet - Det er vigtig fra start at inddrage det personale der er målgruppe for projektet, og løbende informere om projektets forløb og resultater.

Tid og ressourcer - Sørg for, at der afsættes den nødvendige tid og ressourcer til projektet.

Information - Beskriv resultaterne af projektet dels lokalt men også gerne i en rapport eller et fagblad, så personale fra andre sygehuse også kan drage nytte af erfaringerne.

Problembeskrivelse og evaluering

En beskrivelse af problemet, f.eks. uheldshyppighed, årsager til uheld, grunden til underrapportering, kan være et projekt i sig selv, som ofte kan afsløre oplagte muligheder for at forebygge uheldene.
Problembeskrivelsen kan også være en metode til både at beskrive problemet og at evaluere effekten af en indsats. I sådanne tilfælde foretager man undersøgelse/beskrivelse såvel før som efter en forebyggende indsats.

Eksempler:

  • Forekomst af uheld generelt før og efter indførelse af et undervisningsprogram.
  • Forekomst af uheld ved en bestemt procedure før og efter en ændret arbejdsteknik eller indførelse af et nyt instrument.
  • Hepatitis B vaccinationsdækning før og efter en vaccinationskampagne.
  • Adfærd, for eksempel handskebrug før og efter indførelse af undervisning.

Senest revideret den 24. april 2020