Lovgivning vedrørende forebyggelse

National og international lovgivning vedrørende forebyggelse af stikskader skal overholdes.

EU-direktiv er implementeret

EU har vedtaget Direktiv 2010/32/EU om forebyggelse af stikskader, der omfatter alle arbejdstagere i sygehus- og sundhedssektoren. Direktivet er implementeret uden ændringer i den danske arbejdsmiljølovgivning

Ny At-vejledning

Arbejdstilsynet har på baggrund af direktivet lavet en vejledning på området: At-vejledning 10.1.1 fra november 2013. Den indeholder de vigtigste regler om forebyggelse af stik- og skæreskader i sygehus- og sundhedssektoren.

Reglerne kort

  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er sikre rutiner om arbejdet med spidse og skærende redskaber. Det gælder også bortskaffelse.
  • Arbejdet skal udføres, så risikoen for smitte eller andre skader fjernes eller begrænses mest muligt. For eksempel må påsætning af hætte på kanyler efter brug ikke finde sted.
  • Der skal laves en risikovurdering, når man vælger, hvilke instrumenter der skal indkøbes og anvendes.
  • Der skal ske en oplæring og instruktion af nyt personale og løbende opfølgning ved ændrede rutiner eller indførelse af nye arbejdsredskaber. Desuden skal ansatte oplyses om risiko for stik- og skæreskader og hvilke forholdsregler, de skal tage ved smitterisiko.
  • Ansatte skal tilbydes vaccination og regelmæssige undersøgelser, hvis der er risiko for smitte.
  • Der skal være særlige beholdere til bortskaffelse af kanyler og skærende redskaber.
  • Skader skal indberettes og evalueres og danne grundlag for et forebyggende arbejde.
  • En gang årligt skal der laves en samlet oversigt over stik- og skæreskader på arbejdspladsen.

Senest revideret den 1. marts 2022