Sikkerhedsrundgang

Gennemgang af indretning, procedurer m.v.

Det er en god ide at foretage en sikkerhedsrundgang dvs. en kritisk gennemgang af afdelingens indretning, udstyr, arbejdsgange m.v. for at sikre, at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde så sikkert som muligt. Sikkerhedsrundgangen kan evt. udføres som led i APV.

Personlige værnemidler

Skal være let tilgængelige de steder, hvor der er behov for dem. Der bør være handsker i alle størrelser. Det er dokumenteret at brug af dobbelthandsker under operation reducerer både risikoen for stik og mængden af blod der overføres ved stik. Inderhandsken skal være ca. ½ nr. større end yderhandsken. Dobbelthandsker fås pakket i sæt og kan også fås som indikatorhandsker, hvor farveforskel tydeliggør, hvis der er brud på yderhandsken.

Kanylebokse

Kanylebokse skal være tilgængelige alle steder, hvor I arbejder med skarpe instrumenter. Man skal kunne flytte kanyleboksene med helt hen til patienten, f.eks. ved at de er fæstnet på dropvogn, kunne løfte den ud af holdere på væggen i stuen, placere den på rullestativ eller lignende. De skal have et låg, der let tillader kassering også af større instrumenter samt anordning til afmontering af kanylen (takket rille), hvis adskillelse af instrumenter er nødvendigt. I skal sørge for, at der er klare retningslinier for hvem, der er ansvarlig for at skifte kanyleboksene, hvor ofte de skiftes m.m.

Procedurebakker, dropvogne m.m.

Gennemgå procedurebakker og dropvogne. De skal være overskueligt indrettet, så I ikke skal rode efter ting til proceduren. Alle nødvendige remedier og instrumenter skal være der.

Instrumenter

Gennemgå de instrumenter der anvendes i afdelingen. Hvis der anvendes skarpe instrumenter, der medfører risiko for uheld, skal de så vidt mulig erstattes med instrumenter med indbygget sikkerhedsmekanisme. Vær opmærksom på at sikkerhedsprodukter kan være mere eller mindre sikre. Se under sikkerhedsprodukter.

Procedurer og arbejdsrutiner

Overvej grundigt om der er procedurer og arbejdsrutiner, I umiddelbart kan ændre, så risikoen for stikuheld bliver mindre. Måske skal man være to personer ved visse procedurer? Unødig brug af skarpe og spidse instrumenter skal undgås.

Indretning af arbejdsplads i øvrigt

Gennemgå om der er ordentlig belysning, om det er muligt at få en ordentlig arbejdsstilling, så man kan se hvad man foretager sig, om det er muligt at anvende ”sikre zoner” til fralægning af instrumenter under operative procedurer o.s.v


Senest revideret den 24. april 2020