App giver mere målrettet forebyggelse

Mindre administration og mere præcise informationer. Hospitalsenheden Horsens har siden 2015 brugt Appen - Tell Reg.

Appen bruges til at registrere stik- og skæreskader blandt personalet.

Tidligere foregik registreringen på papir. Nu sker det elektronisk, og oplysningerne overføres straks til afdelingssygeplejersken, arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljøkonsulenten.  

Spørgsmålene i appen er gjort mere præcise med specifikke svarmuligheder. Det gør det lettere at udfylde og lettere at lave statistik og bruge svarene end før, hvor medarbejderen selv skulle formulere, hvad der var sket.

Hospitalsenheden Horsens forventer, at de kan lave deres opfølgning endnu hurtigere og mere målrettet - en stikskade er ikke bare en stikskade.

Med denne her app bliver det meget mere tydeligt, hvor der skal sættes ind.


Senest revideret den 23. april 2020