Definition af sikkerhedsprodukter

Ved et sikkerhedsprodukt forstås et instrument eller andet produkt, der er designet med henblik på at nedsætte risikoen for stikuheld og anden eksposition for blod.

Sikkerhedsprodukter omfatter udover instrumenter f.eks. specielle personlige værnemidler og punkturresistente kanylebokse.  

Eksempler på sikkerhedsprodukter

Der findes i dag en lang række sikkerhedsprodukter. Her gives nogle eksempler på forskellige typer:

  • Sprøjter og vakuumhylstre med kanyler, der trækkes ind i vakuumhylsteret eller sprøjten efter brug
  • Perifere venekatetre med beskyttelseshylstre der trækkes ud over stiletten når den trækkes tilbage
  • Beskyttelseshylstre der skubbes udover sommerfuglekanyle eller anden kanyle før kassering
  • Lancetter hvor spidsen trækkes ind i beskyttelseshylster straks efter stikket
  • Blodprøvekanyler og perifert venekateter (pvk) hvor stumpe inderkanyler skydes frem ved brug så instrumentet er stumpt når det trækkes ud af patienten
  • Stumpe suturnåle og stålwire
  • Skalpeller hvor bladet kan trækkes ind i skaftet når det ikke er i brug
  • Dobbelthandsker med indikatorsystem

Senest revideret den 23. april 2020