Krav til sikkerhedsinstrumenter

Brug af sikkerhedsprodukter har været påkrævet i USA i en årrække og mange erfaringer stammer derfra. Herhjemme er erfaringen med sikkerhedsinstrumenter dog også stigende - se eksempler under afsnittet forebyggelse i praksis.

Følgende karakteristika er hensigtsmæssige for sikkerhedsinstrumenter:

  • Sikkerhedsanordningen er integreret i instrumentet
  • Sikkerhedsanordningen udløses passivt, det vil sige, at brugeren ikke aktivt skal udløse mekanismen. Hvor brugeraktivering er nødvendig, skal sikkerhedsanordningen kunne aktiveres med enhåndsteknik og tillade, at hænderne konstant befinder sig bag kanylespidsen/knivsbladet.
  • Det skal være tydeligt for brugeren, hvornår sikkerhedsanordningen er aktiveret korrekt
  • Sikkerhedsanordningen må ikke kunne deaktiveres og skal fungere effektivt under kassering og destrueringsprocessen.
  • Sikkerhedsordningen virker konsekvent og stabilt.
  • Produktet er nemt og praktisk at anvende.
  • Produktet er sikkert og effektivt at anvende på patienterne.
  • Produktet er nålefrit (kun relevant i visse tilfælde).

Ikke alle krav er relevante for alle produkter, men listen kan bruges som rettesnor.
Der findes desuden en dansk og international standard med kvalitetskrav til sikkerhedsinstrumenter rettet mod producenterne. [94]


Senest revideret den 23. april 2020