Vurdering af behov

Når man skal vurdere om der er behov for at købe f.eks. et sikkerhedsinstrument for at forebygge en bestemt type stikuheld bør man se på flere faktorer. Det er en fordel fra start at involvere brugerne af produkterne.

I vurderingen af behovet på jeres arbejdsplads bør i bl.a. se på følgende:

Hyppighed og årsager til uheldene

Det er vigtig med en grundig viden om hyppigheden af den bestemte form for stikuheld samt årsagerne til at uheldene sker. På baggrund af denne vurderes det om udskiftning til sikkerhedsinstrumenter er det rette valg af forebyggelse eller om disse uheld kan forebygges effektivt på anden måde. Ofte kan der være behov for såvel køb af sikkerhedsinstrumenter som andre former for forebyggelse.   

Andres erfaringer

Undersøg i litteraturen m.m. hvilke erfaringer andre har haft med indførelse af sikkerhedsinstrumenter til forebyggelse af den pågældende type stikuheld.


Senest revideret den 24. april 2020