El-værktøj, havemaskiner og trykluft

Undgå stød, ulykker og arbejdsbetingede lidelser ved at følge disse råd.

Særligt i forbindelse med indkøb

 • Køb kun CE-mærket værktøj og maskiner.
 • Vælg maskiner, der støjer mindst muligt og har så lav vibrationsgrad som mulig.

Brug og vedligeholdelse af værktøj og maskiner

 • Brug og vedligehold værktøjet som beskrevet i brugsvejledningen.
 • Følg eventuelle anvisninger om sikkerhed og sundhed – for eksempel brug af beskyttelsesskærm eller værnemidler.
 • Inden hvert brug skal du tjekke, at værktøjet er i orden.
 • Slå strømmen/motoren fra, inden du skifter dele på maskinen.

OBS! Regler for unge

Unge under 15 år må ikke bruge maskiner og tekniske hjælpemidler. Unge under 18 må ikke bruge rundsave, håndførte motorredskaber, fejemaskiner og lignende.

Når du bruger strøm og trykluft

Når du bruger strøm og trykluft til værktøj og hjælpemidler er der nogle enkelte ting, du skal være særligt opmærksom på:

Særligt om brug af strøm

 • Brug hele, kraftige forlængerledninger.
 • Tape ledninger fast på gulvet, hvor andre skal passere.
 • Brug kun el-værktøj udenfor, når det er tørvejr.

Særligt om brug af trykluft

 • Alle slanger og koblinger skal være tætte.
 • Det maksimale driftstryk må ikke overskrides.
 • Fejl skal altid repareres af en fagmand.
 • Sluk og tag trykket af maskinen inden vedligeholdelse.
 • Sigt aldrig på andre.
 • Ved tryk over 25 bar, må andre ikke opholde sig i nærheden af arbejdsområdet.

Brug af ukrudtsbekæmpere

Du må bruge damp og gasbrænder til at bekæmpe ukrudt med. Der er en vis eksplosions- og brandfare knyttet til gasbrændere og risiko for at blive skoldet ved brug af damp.

Følg de generelle råd om indkøb og brug af værktøj, som du kan se under værktøj mm. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

Vedligeholdelse af ukrudtsbrænder

 • Kontroller slanger og tilslutninger inden brug.
 • En VVS-installatør eller leverandøren skal udføre evt. reparationer og jævnligt lave eftersyn på den.
 • Leder du efter en læk, så brug en opløsning med 50 pct. sæbevand – aldrig ild.

Brug af ukrudtsbrænder

 • Skift flaske udendørs og aldrig nær åben ild.
 • Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder.
 • Brug aldrig gasbrænder i nærheden af træbygninger, døre, fuger, lavtsiddende vinduesrammer eller andet brandbart.
 • Sørg for slukningsudstyr i nærheden.
 • Vær særlig forsigtig ved tørke.
 • Skån ryggen – brug en vogn til flasken.

Opbevaring af gasflasker

 • Hold flaskeventilen lukket, når flasken ikke er i brug.
 • Opbevar kun en enkelt reserveflaske.
 • Gasflasker skal opbevares i et rum, der er mærket med, at der står en trykbeholder.

Særligt om brug af ukrudtsdampere

 • Du må ikke overfylde vandtanken.
 • Ved påfyldning – hold tuden vandret med jorden.
 • Løft aldrig ukrudtsdamperen op under brug.
 • Afbryd elektriciteten, når du fylder vand på.

Vibrationer og hvide fingre

Vibrationer fra slående, roterende og vibrerende håndværktøj og maskiner kan over tid give såkaldt ”hvide fingre” eller nedsat følesans i armen. Følg derfor disse gode råd:

Når du køber og bruger håndværktøj og maskiner

 • Vælg kun værktøj med lav vibration – helst under 3,0 m/s2 og max 5,0 m/s2.
 • Værktøj med vibrationsgrad på 3,5 m/s2 må i gennemsnit kun anvendes i højst fire timer om dagen.
 • Buskryddere bør kun bruges højst 1-2 timer på én dag.
 • Følg altid fabrikantens anvisning om vedligeholdelse og brug af kæder, klinger, snører mv.
 • Slidte kæder mv. kan øge vibrationsniveauet.
 • Brug eventuelt vibrationshæmmende handsker.

OBS!

Vibrationsstyrken skal fremgå af brugsanvisningen, hvis den er på mere end 2,5 m/s2.


Senest revideret den 23. april 2020