Håndtering af affald

Affald og storskrald er ofte tungt og uhåndterligt. Der er risiko for snit- og stikskader fra glasskår og lignende.

Følg derfor disse råd:

 • Flyt affald og storskrald på vogne med hjul.
 • Fyld mindre i sækkene.
 • Løft ikke affaldssække ind til kroppen.
 • Brug beholdere, der kan beskytte mod indholdet.
 • Brug handsker og sikkerhedssko.
 • Brug affalds-tang, når det er smart.

Fokus på affaldscontaineren

 • Undgå løft over skulderhøjde.
 • Kan affaldsselskabet levere en container med lavere indkastningshøjde?
 • Kan det være en idé at få en rampe?
 • Måske kan man grave ud til containeren og opnå en bedre betjeningshøjde?

Sortering af affald

 • Få en klar aftale om, hvordan affaldet sorteres i klasserne, og hvem der har ansvaret.
 • Du skal ikke sortere affald, der er blandet.
 • Lav en særskilt aftale om håndtering af kemikalierester og lignende evt. i samarbejde med skolens fysik- og kemilærere.

Idé til mindre manuelt arbejde

 • Få duksene til at løbe helt ud til containeren med affaldet. Hver klasse har kun lidt affald. Børnene tager ingen skade, men du sparer både tid og kræfter.
 • Stil krav ved udbud af affaldscontainere om lav indkastningshøjde.

Senest revideret den 24. april 2020