Kemi og farlige materialer

Læs om håndtering og opbevaring af kemikalier og farlige materialer samt om sikkerhedsdatablade og kemisk risikovurdering.

Kemisk risikovurdering

I skal ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning. I stedet for skal I sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion. 

Se på hvilke farlige kemiske produkter I har og lav en liste over dem. Medarbejdere skal have adgang til listen. Mange af de farlige stoffer og materialer har en faremærkning på etiketten. Den kan man bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne. Læs mere på: 

Sikkerhedsdatablad

Skolen skal have og opbevare sikkerhedsdatablade på dansk for de farlige stoffer og materialer, der opbevares på skolen.

Her står mere detaljeret om, hvad der gør stoffet farligt, og hvordan man beskytter sig mod påvirkning under arbejdet. Leverandøren skal levere et sikkerhedsdatablad sammen med varen.

Kemi og farlige materialer

Her finder I en række vigtige råd ift. kemi og farlige materialer: 

 • Undgå direkte kontakt med og indånding af farlige stoffer og materialer.
 • Køb og opbevar så få kemikalier, rengøringsmidler, maling og lignende som muligt.
 • Vælg de mindst farlige produkter.
 • Opbevar i original emballage med tydelig faremærkning.
 • Hav styr på sikkerhedsdatablade.
 • Lær de nye faremærker fra 2010 at kende.
 • Mange farlige stoffer og materialer må ikke anvendes af unge under 18 eller gravide.  
 • Aflever overflødige produkter, tomme bøtter og rester til den kommunale modtagestation for farligt affald.

Dosering af rengøringsmidler m.v.

Følg altid doseringsvejledningen. For stor dosering kan ødelægge virkningen og de materialer, væsken kommer i kontakt med. Det øger samtidig risikoen for skadelige virkninger på dig og dine kolleger.

Opbevar kemikalier forsvarligt

 • Ryd op i kemikalier, maling og lignende.
 • Opbevar farlige stoffer og materialer bag lås.
 • Opbevar altid i den originale emballage med original etikette og faremærkning.
 • Der skal være advarselstavle på døren.
 • Syrer og klorholdige produkter skal opbevares og anvendes hver for sig. (Danner giftige dampe ved blanding)
 • Brandfarlige stoffer skal opbevares, så risikoen for brand minimeres. Spørg evt. det lokale brandtilsyn.
 • Brandfarlige stoffer må ikke opbevares sammen med gødning.
 • Klude med terpentin, benzin eller olie kan selvantænde. De skal opbevares i lufttæt metalbeholder.
 • Sprøjtegifte må ifølge aftale med Miljøstyrelsen ikke bruges på offentlige arealer.

Læs mere om opbevaring af giftige kemikalier i Miljøstyrelsens folder Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger.


Senest revideret den 10. maj 2022