Hvor arbejder du?

Læs mere om hvordan du kan undgå ulykker, alt efter hvor på skolen du arbejder.

På arbejde i skolegården

Der er meget arbejde med at vedligeholde en skolegård med legeplads. Både manuelt og maskinelt. Husk på, at du skal passe både på dig selv og på børn og kolleger

På arbejde i grønne områder

Arbejde i de grønne områder foregår ofte med motor. Det er indlysende, at det øger risikoen for arbejdsulykker og belastning af muskler og led.

På arbejde i sne og glatføre

Der skal ryddes sne og saltes, inden eleverne møder ind. Det er mørkt, koldt og glat.

Sikkert arbejde i depoter

Når du går i depotet, er det enten for at hente eller bringe noget. Det er vigtigt at have god plads til arbejdet og til tingene, så du ikke skal flytte unødigt mange ting, og så du ikke risikerer at falde over noget.

Arbejde på stiger og stilladser

Vidste du, at 13 pct. af alle faldulykker til et lavere niveau sker på stiger? Følg de gode råd, så du ikke falder ned fra stigen.

Op og ned ad trapper 

Vidste du, at 24 pct. af alle faldulykker til et lavere niveau sker på trapper?


Senest revideret den 24. april 2020