Kom i gang med systematisk at forebygge ulykker

Artikelserien hjælper jer i jeres arbejde med at forebygge ulykker på arbejdspladsen med afsæt i Branchevejledningen 'Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker'.

Læs artiklerne her

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker

Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren.

Obs. der er trådt nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker i kraft d. 1. juli 2022 og branchevejledningen er derfor ikke længere gældende. Vi forventer at have en opdateret version af vejledningen offentliggjort juli/aug. 2022.

Formålet er at medvirke til at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker gennem en bred og systematisk indsats. Samtidig giver vejledningen viden og metoder til, hvordan de ulykker, som alligevel sker, skal håndteres og anmeldes efter reglerne.

Vejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker, herunder arbejdsgivere og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer af arbejdsmiljø- og MED-organisationen samt interne arbejdsmiljøkonsulenter.

Hent værktøjerne fra vejledningen: 

Denne vejledning er en branchevejledning: Læs mere om, hvad en branchevejledning er her.

Se også branchevejledningen 'Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker' i undervisnings- og forskningssektoren.

Fakta om materialet

Type: Branchevejledning

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Sideantal: 32

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2013

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Susanne Wiuff og Inger-Marie Wiegman

Ansvarlig: Jytte Tolstrup