Hold (stadig) fokus på et godt arbejdsmiljø

Efter pandemien vil der være et øget fokus på hygiejne. Men hensynet til god hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet.

God håndhygiejne uden hudgener

Traditionelt er håndeksem og andre hudproblemer især opstået i jobs, hvor 'vådt arbejde' og hyppig håndhygiejne er særligt udbredt – fx hos sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og rengøringsassistenter. Men i forlængelse af covid-19 pandemien kan mange andre faggrupper opleve øget risiko for hudproblemer som følge af hyppig håndvask og afspritning af hænderne. 

Vælg de produkter, som er mindst belastende for huden, når I køber ind. Brug kun produkter, som er fri for allergener fx parfume og konserveringsmidler.

Det er ikke altid klart, hvilke produkter, der giver det bedste arbejdsmiljø. De produkter, som tilbydes via fx Kommunernes Værnemiddel-Indkøb, KVik, er ikke nødvendigvis udvalgt ift. deres virkning på arbejdsmiljøet.

Statens Serum Institut har vurderet en række produkter til desinfektion af hænder og håndflader. SSI har bl.a. vurderet, om produkterne er toxiske for mennesker, og om de kan give allergi eller irritation.

Se på planlægning og rutiner

Overvej, om I kan minimere behovet for personlig håndhygiejne ved at se på jeres arbejdsrutiner, planlægningen af arbejdet og indretningen af arbejdspladsen, så berøring af fælles kontaktflader mindskes:

  • Hvor kan I undgå eller begrænse, at I rører ved de samme ting eller overflader – kaffekopper, it-udstyr, dørhåndtag, maskiner og udstyr osv?
  • Planlæg arbejdet, så I reducerer risikoen for at transportere virus fra sted til sted.
  • Afdæk, om I kan ændre indretningen af arbejdspladsen og fx installere automatiske døre, elektroniske vandhaner og andet udstyr, så I reducerer antallet af berøringer.

Inddrag medarbejdere og brugere

Inddrag arbejdsmiljøgruppen, rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere aktivt i overvejelser og løsninger. Det giver bedre beslutninger og stærkere ejerskab.

På mange arbejdspladser vil det desuden være en rigtig god idé at inddrage brugere, forældre, elever osv. i opgaven med at sikre god hygiejne, hvis det er muligt. Det skaber fælles opmærksomhed og reducerer smitterisikoen.

Hvem har ansvaret?

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal sammen med MED/arbejdsmiljøorganisationen bl.a. sikre, at medarbejderne har adgang til de nødvendige værnemidler, at de har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring, og at der bliver ført tilsyn med at retningslinjerne overholdes.

Den enkelte medarbejder har pligt til at følge de retningslinjer og anvisninger, som ledelsen giver.

Læs mere:


Senest revideret den 28. januar 2022