Arbejdsmiljøundervisning på social- og sundhedsskolerne

Det er især nyansatte og nyuddannede, der løber en risiko for at få fysiske eller psykiske skader i forbindelse med arbejdet, og det er vigtigt, at unge og nyuddannede forberedes til et arbejdsliv, hvor arbejdsmiljø medtænkes.

Til denne forberedelse er underviserne på social- og sundhedsskolerne og praktikvejlederne på arbejdspladserne indenfor sosu-området nøglepersoner, og de skal inspireres til at integrere arbejdsmiljø i deres undervisning og vejledning.

www.ungmedjob.dk kan du finde undervisningsmateriale til en lang række uddannelser herunder social- og sundhedsskolerne.


Senest revideret den 24. april 2020