Fonden for forebyggelse og fastholdelse

Der kan ikke længere søges om støtte gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. I kan dog hente inspiration til et bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger.

Forebyggelsespakker er forløb, som kan være med til at gøre arbejdsmiljøet bedre på arbejdspladserne. De fleste pakker handler om at forbedre arbejdsmiljøet, mens andre handler om at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden.

Læs også: Plejecentret Vindeby Pilevej oplever færre episoder med vold efter forebyggelsespakke.

Drejebøgern fra forebyggelsespakkerne beskriver alle forløbene grundigt, så det er let at gå til og gennemføre forløbet. Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Drejebøgerne indeholder inspiration til at undgå eller forebygge fx:

  • Stort arbejdspres/mængde
  • Dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • Tunge løft
  • Vold på arbejde
  • Arbejdsulykker

Tidligere har det været muligt at søge fonden om økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, men det er ikke længere muligt. I stedet er drejebøgerne udviklet og gjort tilgængelige på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. 

Udvalgte drejebøger:

Find den drejebog, der er relevant for jer i: 

I kan finde alle forebyggelsespakker på at.dk


Senest revideret den 20. oktober 2020