Farlige stoffer og materialer

Fra 1. juli 2019 har virksomheder ikke længere skulle lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. I stedet for skal virksomheden sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion.

Når virksomheden skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal den tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

  • Hvilke farlige stoffer og materialer findes der? (Både dem I bruger, og dem, som dannes)
  • Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?
  • Hvordan kan medarbejderne blive udsat? Ved indånding af gasser, dampe, støv, ved hudkontakt eller andet?

Se også Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) §21. 

Se på, hvilke farlige kemiske produkter arbejdspladsen har og lav en liste over dem. Medarbejderne skal have adgang til listen. Mange af de farlige stoffer og materialer, som bruges på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten. Den kan man bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

Mange problemer i arbejdet med den farlige kemi, skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. For at sikre effektiv oplæring og instruktion skal den bl.a. baseres på den kemiske risikovurdering.

Læs også: 


Senest revideret den 8. juni 2022