Værdsættende samtale

Værdsættende samtale er en måde hvorpå I kan arbejde med at udvikle jeres psykiske arbejdsmiljø. Den går ud på at se på de positive erfaringer og lære af dem.

Værdsættende samtale kort fortalt

Den værdsættende metode bygger på to grundlæggende antagelser:

 1. Vi motiverer bedst andre mennesker og os selv til nytænkning og forandring, når vi anerkender og værdsætter hinanden og os selv. 
 2. Vi har en tendens til at udvikle os i retning af de mest lovende og positive fremtidsbilleder. Derfor er det frugtbart for udviklingsprocesser at have fokus på det, vi vil OPNÅ. I stedet for på det, vi vil UNDGÅ.

Vi kommer nemt til at:

 • Tale om det, vi ikke vil have
 • Tale om det, der ikke virker
 • Tale om det, vi vil undgå
 • Tale i et mangelsprog: "Vi kan ikke..."
 • Se uenighed som konflikt
 • Begrænse folks viden til kun at omfatte det, der er nødvendigt for at udføre den konkrete opgave
 • Se forandring som noget, der kommer senere

I den værdsættende samtale vil vi:

 • Tale om det, vi ønsker os
 • Tale om det, der virker godt.
 • Tale om den fremtid, vi ønsker
 • Tale i ressourcesprog: "Vi kan..."
 • anerkende forskelle i holdninger og synsvinkler
 • Sikre, at folk forstår den helhed, de er en del af, så de kan finde ud af at handle hensigtsmæssigt
 • Se forandring som noget, der sker i selve samtalen

Gevinster ved Værdsættende samtale

Værdsættende samtale kan bruges, hvis I ønsker:

 • Bedre samarbejde,
 • Bedre kvalitet i arbejdet
 • Mindre udskiftning af medarbejdere
 • Mere tilfredse brugere/borger/børn/patienter m.m. 
 • Større trivsel  
 • m.m.

Senest revideret den 17. august 2020