Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet

Her finder du materialer om at forebygge ubalance mellem opgaver, indflydelses- og udviklingsmuligheder. Det kan fx handle om uklare og uforenelige krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav, prioritering af arbejdsopgaver og højt arbejdstempo.

Hvis I er en større arbejdsplads, har I måske mulighed for at få støtte til arbejdet i samarbejde med BFA’s besøgsteam. Læs mere om mulighederne for støtte her.


Senest revideret den 7. november 2022