Afholdt - Inspirationsmøder: Forebyg smerter og belastninger

Obs. møderne af afholdt november 2016 - du kan læse om møderne nedenfor.

Få inspiration til at arbejde strategisk og effektivt med forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i MED i kommuner og på hospitaler.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration vil gerne præsentere jer for en helt nyudviklet metode til at arbejde strategisk og systematisk med forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

Metoden tager afsæt i den måde MED og Arbejdsmiljøudvalg allerede arbejder - med årshjul, årlig drøftelse osv. 

I tager udgangspunkt i data, som I allerede har fx APV, sygefraværsstatistik, reaktioner fra Arbejdstilsynet mv., men det nye værktøj giver jer en mulighed for at arbejde mere målrettet og effektivt med problemerne - uden at det tager ekstra ressourcer.

Som supplement til selve metoden er udarbejdet et en 'værktøjskasse' med konkrete redskaber til at arbejde videre på den enkelte arbejdspladserne.

Målgruppen for møderne er medlemmer af MED på centralt niveau fx forvaltningsMED i kommunerne, virksomhedsMED eller tilsvarende niveauer samt interne arbejdsmiljøkonsulenter. Kom gerne flere fra hvert MED.

På møderne vil I:

  • høre om, hvorfor BrancheArbejdsmiljøRÅdet Social & Sundhed har udarbejdet dette materiale
  • blive præsenteret for metoden og værktøjskassen
  • høre om Arbejdstilsynets erfaringer ift. muskel- og skeletbesvær fra tilsynsbesøg i branchen
  • få mulighed for at afprøve dele af metoden og tilhørende værktøjskasse

I får et eksemplar af metoden og værktøjskassen med hjem fra mødet.

Møderne afholdes:

  • 14. november 2016 kl. 13 – 16 Aab Konference, Nordjyske Lounge, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg
  • 15. november 2016 kl. 13 – 16 Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  • 21. november 2016 kl. 13 – 16 Kulturhuset Islands Brygge, KIB-salen, Islands Brygge 18, 2300 København S

Det er gratis at deltage i mødet. BrancheArbejdsmiljøRådet giver kaffe og kage undervejs.

Sidste tilmeldingsfrist 1. november 2016

Hvis I har spørgsmål til møderne, kan I kontakte Marianne Storm, mst@3bar.dk eller Terese Thomsen, tth@3bar.dk

Program

13.00 - 13.15

Velkomst!
Hvorfor har BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration udviklet dette materiale?

13.15 - 14.00 Præsentation af metode og værktøjskasse v. Kasper Edwards, DTU.
14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.00 Hvad har Arbejdstilsynet erfaret i forbindelse med deres tilsyn? V. Arbejdstilsynet
15.00 - 15.45

Gruppearbejde ved bordene:
Hold et MED-møde og gennemfør fx SUMO-analysen.

15.45 - 16.00 Evaluering og afslutning
16.00 Tak for i dag