Konference: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge

VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE - EN FAGLIG UDFORDRING!

I januar og marts 2015 blev der afholdt konferencer under denne titel. Konferencerne blev gennemført i et samarbejde mellem BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø og Projekt Vold som Udtryksform.

Der blev sat fokus på både identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Konferencen var spækket med viden, inspiration og faglige input til forebyggelse af vold samt dens skadevirkninger på arbejdspladsen. Målet med konferencen var bl.a. at kvalificere det voldsforebyggende arbejde, til gavn for alle. 

Konferenceprogram

Tirsdag den 20. januar 2015 & mandag den 9. marts 2015

Kl. 09.30             Ankomst og registrering
                          Kaffe/te og morgenbrød

Kl. 10.00             Plenum

Velkomst
Intro: Vi sætter scenerne for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Kl. 10.40             Plenum

Når Arbejdstilsynet rykker ud
I 2015 tjekker Arbejdstilsynet det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutioner og skoler. Der vil der blandt andet være fokus på vold og trusler. Hvad kan arbejdspladserne forvente sig af besøgene?
Oplæg ved repræsentant for Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord

Kl. 11.05             Pause

Kl. 11.20             Parallelle delforedrag
Vælg et af følgende tre delforedrag

1) Stress, vold og trusler: En giftig cocktail
Vejle: Oplæg ved Kasper Nielsen, pædagog og Birgit Isene, psykolog, Aarhus
Høje Taastrup: Oplæg ved Kasper Nielsen, pædagog og Michael Harboe, specialpædagogisk konsulent, Aarhus

2) Fra undersøgelse til handling
Oplæg ved  Lasse Holm,  arbejdsmiljøkonsulent, ’Børn og Unge’s HR & Kommunikation og Trivsel, Aarhus Kommune   

3) Mental robusthed
Oplæg ved Hans Old Jensen, AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne, Holstebro

Kl. 12.10             Frokost

Kl. 13.10             Parallelle talkshops
Voldsforebyggelse i praksis

Vælg en af følgende fire talkshops:

A) Voldsforebyggelse på børnehjem: Løkkehus Børnehjem, Odense
B) Voldsforebyggelse på specialskole: Langagerskolen, Aarhus
C) Voldsforebyggelse i daginstitutioner: Dagtilbud Sydøst, Aalborg samt BUPL
D) Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg.  

Kl. 14.00             Pause med kaffe/te og kage

Markedsplads
Her kan du besøge en række organisationer og initiativer, udveksle synspunkter, drøfte problemstillinger eller ’få fingre i’ en pjece, et skema eller andet, som kan bidrage til indsatsen mod vold. Mød på markedspladsen:
Rejseholdet, Videnscenter for Arbejdsmiljø
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Arbejdstilsynet

En række faglige organisationer
Kommunernes Landsforening
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration
Vold som Udtryksform

Kl. 14.30             Plenum
Forstå og håndter konflikten!
Konstruktiv konflikthåndtering handler om at kommunikere klart og etablere gode relationer.
 Væsentlige emner er fokus, nærvær og livsindstilling i mødet med andre.
Oplæg ved Lars Mogensen, konfliktcoach, Svendborg

Kl. 15.25             Afslutning

Kl. 15.30             Arrangementet slutter

Tilmeldingen er lukket. 

Tak til alle der deltog i og bidrog til konferencen!