Konference om forebyggelse af vold på arbejde

Ti gode råd til at undgå vold
Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet er gået sammen og er blevet enige om ti gode råd til at undgå vold og trusler på arbejdspladsen. De gode råd blev afsløret på konferencen, og kan nu hentes her.

- Rådene er overordnede og generelle, og tanken er, at de skal konkretiseres på den enkelte arbejdsplads. Og det er dette arbejde som der er helt afgørende, når vold og trusler skal forebygges, slutter Carl Suwalski.

Minister sætter voldsforebyggelse på dagsordenen
400 ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og konsulenter mødtes d. 16 januar 2014 til konference på Lokomotivværkstedet i København. Formålet var at sætte fokus på vold på arbejdspladserne, og på hvordan den kan forebygges.

Det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der har taget initiativ til konferencen. Håbet er, at konferencen vil inspirere arbejdspladserne til at sætte gang i en række forebyggende aktiviteter.

På konferencen blev der præsenteret ti gode råd til at forebygge vold og trusler. Rådene er udgivet af parterne og AT.

Hent de ti gode råd til at forebygge og håndtere vold

Og vold udgør et stort problem på danske arbejdspladser. Det viser undersøgelsen om danskernes arbejdsmiljø (Arbejdsmiljø og helbred 2012). Her angiver 6 % af den arbejdende befolkning, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 9 % har været udsat for trusler. Og det er et problem i flere brancher.

- Vi har sammensat et program, så det har relevans for flere af de brancher, som er særligt udfordrede af vold og trusler. Samtidig har vi inviteret nogle af de arbejdspladser, som med stor succes har arbejdet med alternative måder at fore bygge vold og trusler på. Det fortæller Carl Suwalski fra Arbejdstilsynet, der er projektleder for konferencen.

Han nævner blandt andet døgninstitutionen Lindevang, som har arbejdet forebyggende med kommunikation, pædagogiske handleplaner og kompetenceudvikling. Lindevang fik i 2011 Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris for sin arbejdsmiljøindsats. Der ud over medvirker Fyns Politi, Brøndagerskolen i Albertslund og DSB.

Læs mere om arbejdsmiljørådets pris

- Konferencen fjerner ikke i sig selv vold og trusler fra arbejdspladserne men vi håber, at vi ved at inspirere til aktiviteter, kan sætte nogle initiativer i gang. Vi håber at konferencen og de aktiviteter den vil afføde, bliver en af de mange brikker der skal til, for at nå reduktionsmålene på området, fortæller Carl Suwalski.

Læs mere om oplægsholderne:
- Bo Hejlskov Elvén
Bjarne Møller, Vold som udtryksform
- Jens Hyldahl Andersen


Senest revideret den 30. juni 2020