Styrk samarbejdet, løft opgaven

Kom og hør ny forskning om hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes. Lyt til konkrete erfaringer og få inspiration og et værktøj til at undersøge samarbejdsrelationer på din arbejdsplads.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø, tidligere Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, sætter i samarbejde med TeamArbejdsliv fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes. Baggrunden for initiativet er forskningsprojektet ”ReKoHveR”, som har undersøgt, hvilken betydning relationel koordinering har for hverdagsrehabilitering. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og bygger på erfaringer fra ældreplejen.

Målgruppe

Arbejdsmiljø- og HR-konsulenter i kommuner og regioner, projektledere og koordinatorer, som arbejder med hverdagsrehabilitering samt MED-udvalg på alle niveauer, som har fokus på tværfagligt samarbejde.

Tid og sted

Den 11. december 2013, klokken 10.00 til 16.00, Hindsgavl slot, Fyn.

Tilmelding

Tilmelding senest onsdag den 25. oktober 2013
Bemærk at tilmeldingen nu er lukket!

Relationel koordinering – en definition

Den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell har forsket i betydningen af tværfagligt samarbejde i komplekse organisationer i USA. Hun bruger begrebet relationel koordinering som en betegnelse for ”koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, fælles viden og gensidig respekt”. 

Koordineringen er tæt knyttet til kommunikationen, dvs. omfanget og karakteren af den dialog, der foregår på virksomheden. Relationel koordinering kan ifølge Gittell udvikle sig i såvel negative som positive udviklingsspiraler.

I den positive spiral bidrager fælles mål, fælles sprog og gensidig respekt til at skabe hyppig, præcis og rettidig kommunikation og vise versa. I den negative spiral bidrager mangel på fælles mål og sprog samt mangel på respekt til sporadisk, upræcis og dårlig timet kommunikation og vise versa.


Senest revideret den 21. februar 2020