Temadag: håndtering af tabuer på arbejdspladsen

Temadagen er afholdt

Virker retningslinjerne, hvis borgere går over stregen? Vi inviterer til temadag om at forebygge og håndtere når borgere går over stregen. Dagen har særligt fokus på udadreagerende adfærd, som fx vold og krænkende handlinger af seksuel karakter.

På temadagen får I inspiration til at håndtere emnerne, som kan være svære at tage op på arbejdspladsen og I får lejlighed til at arbejde med jeres egne retningslinjer.

Hvornår?

Temadagen er den 5. december 2019, Kl. 09:00 – 16:00
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Målgruppe

Temadagen henvender sig særligt til arbejdspladser, der af og til eller sjældent oplever trusler og vold samt til arbejdspladser, der kan have situationer med krænkende adfærd.

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- og HR-konsulenter fra alle BFA’s Velfærds og Offentlig administrations brancher. I arbejder fx med borgere, børn, unge, studerende eller patienter og pårørende.

Temadagen er tilrettelagt efter at I kommer flere fra samme arbejdsplads, så tag din leder, arbejdsmiljørepræsentant , TR, arbejdsmiljø- eller HR-konsulent med. 

Det får I på dagen

  • Hør Mille Mortensen fortælle om nyeste forskning i tabu og betydning af sociale konventioner på arbejdspladsen
  • Mød eksperterne Kirsten Holmboe og Bjarne Møller – både til oplæg og i værksteder
  • Værksteder, hvor I arbejder med egne retningslinjer omkring hhv. seksuelle krænkelser og vold fra borgere
  • Inspiration fra fagfæller: Hvordan gør de andre steder? Hvad er de gode erfaringer?
  • En konkret handlingsplan til at tage med hjem og arbejde videre med.

Pris

Prisen for deltagelse er Kr. 775
Prisen dækker deltagelse i konferencen inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding  

Tilmeld dig senest den 11. november 2019.


Senest revideret den 29. juni 2020