Konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø 2021

Kom til konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø, hvis du er leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, medarbejder på en kontorarbejdsplads eller konsulent med fokus på at fremme godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser. Vi opfordrer til, at flere fra samme arbejdsplads deltager.

Bemærk: Konferencen er flyttet til 4. maj 2021. 

Hvad?

Kontorarbejde findes på de fleste arbejdspladser i både den offentlige, private og finansielle sektor. Men hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser, der både tilgodeser de ergonomiske forhold og sikrer variation i jobbet? Det giver konferencen inspiration og værktøjer til.

Se programmet her

Se workshops her

Formålet med konferencen er at synliggøre kontorarbejdets arbejdsmiljø og give inspiration og vejledning til at handle på det. Konferencen veksler mellem fælles plenumoplæg, der skaber overblik på tværs af arbejdspladser, og workshops, hvor der kan arbejdes i dybden med temaer af relevans for den enkelte arbejdsplads.

Hvor og hvornår?

Konferencen foregår på Hotel Nyborg Strand 4. maj 2021 kl. 9-16.

Hvem?

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanter, medarbejdere på en kontorarbejdsplads og interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter med fokus på at fremme godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser. Vi opfordrer til, at flere fra samme arbejdsplads deltagere.

Det er gratis at deltage.

[Konferencen er midlertidigt overtegnet. Efter 14. september genåbnes tilmeldingen, hvis der er ledige pladser.]

Konferencen er rettet mod alle typer af kontorarbejdspladser og afholdes i et samarbejde mellem BFA Handel, Finans og Kontor og BFA Velfærd og Offentlig administration.


Senest revideret den 3. november 2020