Webinar: Hvordan skal vi forstå og håndtere voldsom adfærd fra børn?

Få viden og faglige redskaber til at give børnene og dig selv en god hverdag.

Børn og unge, der reagerer med udadreagerende adfærd, vrede og aggression, forstyrrer og udfordrer fællesskabet i blandt andet skolen. Den voldsomme adfærd kan smitte af på lærere og pædagoger og påvirke arbejdsmiljøet på hele skolen. Derfor er forebyggelse og håndtering af voldsom adfærd også et fælles ansvar for hele arbejdspladsen.

Få viden og faglige redskaber til at samarbejde med børnene om at forebygge episoder, der har konsekvenser for de ansattes arbejdsmiljø. Målet er at børnene får en god hverdag, hvor de oplever at blive forstået i de fællesskaber, de indgår i. Og de fagpersoner, der omgås børnene, har et godt arbejdsmiljø.

Men hvem er de vrede og voldsomme børn? Hvordan kan man som professionel, i teamet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen løfte opgaven med at tilgodese et fællesskab og på samme tid imødekomme inklusionsopgaver? Og skal fællesskabet beskyttes mod særlige børn – eller snarere rustes til at håndtere de svære følelser og sommetider uforståelige handlinger? Få viden og faglige redskaber og bliv inddraget i debatten.

Arrangementet bliver styret af journalist og tidligere studievært på TV-Avisen Trine Sick.

Deltagere

Maria Dressler, psykolog, Diamantforløbene

Camilla Obel, lærer, Diamantforløbene

Trine Sick, journalist, moderator

Tidspunkt

Torsdag d. 17. juni kl. 14:00-14:45.  

Tilmeld dig arrangementet her. 

Tilmeldingsfrist: 16. juni 2021.

Deltagelse er gratis.

Webinaret er arrangeret af BFA Velfærd og Offentlig administration og Vold som Udtryksform som en del af den digitale deltagelse på Folkemødet 2021: Læs mere om baggrunden på www.arbejdsmiljoloungen.dk.


Senest revideret den 10. juni 2021