Webinar 1: Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser

Ansatte på de gymnasiale arbejdspladser/uddannelser forholder sig dagligt til elevers problemer og mistrivsel. Måske er der et dårligt klassemiljø, og klassen kan have en stor diversitet blandt eleverne. Måske har nogle af eleverne en uhensigtsmæssig adfærd, som de ansatte skal håndtere, og lærerne er desuden i vid udstrækning tilgængelige for elevhenvendelser og påvirkes i høj grad følelsesmæssigt af arbejdet.

Det er ikke et arbejdsmiljøproblem, som den enkelte medarbejder kan løse alene. De dele af jobbet, som rummer høje følelsesmæssige krav, vil ofte på én gang både motivere og slide på den enkelte medarbejder. Derfor er der behov for at styrke de forebyggende initiativer på gymnasiale arbejdspladser.

På webinaret får I følgende:

  • Viden og forståelse om følelsesmæssige krav i arbejdet på gymnasiale uddannelser
  • Viden om fælles strategier og værktøjer til at håndtere følelsesmæssige krav kollektivt på jeres arbejdsplads
  • Invitation til at deltage i et opfølgende virtuelt reflektionsrum med konsulenterne fra BFA.

Tilmeld dig her

Program

  • Hvad ved vi om følelsesmæssige krav i arbejdet hos jer
  • Fra individuelle til kollektive strategier
  • Hvordan kan I arbejde med det i MIO/SU, og som leder, TR og AMR

Dette er det første af fire webinarer målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.


Senest revideret den 13. marts 2023