Akustik og forstyrrelse

Støj og forstyrrelse og fra kolleger, telefoner og aktiviteter i rummet er den væsentligste årsag til klager fra ansatte, der arbejder i åbne kontorer.

I arbejdet med at øge tilfredsheden hos medarbejderne er der to spor, man kan følge og de kan kombineres. Det ene spor handler om at forbedre akustikken, det andet handler om organisering af arbejdet og om inddragelse af medarbejderne.

Erhvervspsykolog Lisette Jespersen har set mange eksempler på, at klager over støj er blevet en kanal for grundlæggende utilfredshed. Det kan være utryghed eller utilfredshed, fordi medarbejderne enten ikke kan overskue en forandring, eller fordi de ikke er blevet taget med på råd under processen.

”Oplevelsen af støj kan blive forstærket af en organisationsændring, som har medført fysiske forandringer. Støjen bliver irriterende, hvis du som medarbejder ikke har haft indflydelse på processen og hvis du i øvrigt synes, at forandringen er uhensigtsmæssig,” siger hun.

Stress eller øget tilfredshed

Åbne kontorer kan både føre til øget tilfredshed og mere stress. Forskerne er delte på spørgsmålet om, hvad der vejer tungest, men de er enige om, at storrum stiller nye krav til medarbejderne.

"Det kræver overskud og energi at fungere i et storrum. De 30 procent, der ikke fungerer - og fx klager over støj - er stressede. Det kan de være på et biologisk, et psykologisk og et socialt plan. Det har ikke nødvendigvis noget med fysisk støj at gøre, mener hjerneforsker Kjeld Fredens.

Stresseksperten, overlæge Bo Netterstrøm er enig, men peger også på en modsat virkning.

"Ligesom den megen videndeling og støj på den ene side kan medføre stress kan det omvendte faktisk også ske. Det kan nemlig være en stressfaktor, at man i sin celle sidder og frygter at man går glip af noget," siger han.

Udviklingspsykolog Jill Byrnit mener, at medarbejderne i storrum reagerer som chimpanser i zoo.

"De besøgende kan ikke lade være med at banke på ruden for at få chimpansernes opmærksomhed og de tror ikke, at det generer aberne - for ”de har jo vænnet sig til det”. Men det har de ikke. De har vænnet sig til, at de ikke har kontrol over det, men det giver et sæt i dem hver gang. Den samme mekanisme tror jeg fungerer for mennesker fx i storrum. Vi kan ikke lade være med at reagere, siger hun.

Tænk akustikken ind fra begyndelsen

Under alle omstændigheder er det et must at skabe en god akustik i de åbne rum. Der er mange muligheder, og det bedste og billigste er at tænke akustikken ind fra starten. Den kan man gøre allerede i byggeprocessen og ny teknologi kan hjælp os til at opleve akustikken virtuelt længe inden mure, rum og vægge er på plads.

Tæpper og tunge møbler

Er man kommet for sent i gang med lyddesignet, er der stadig muligheder. Arbejdstilsynet har fx valgt at bruge gulvtæpper til at dæmpe støjen, og mener, at de har fundet en løsning, som ikke går ud over rengøringsstandarden.

Se også:
Bliv enige om hvad der er "rigtigt" arbejde
Kulturen og arbejdsopfattelsen er central for, om vi opfatter aktiviteterne i de åbne kontorer som forstyrrende støj eller nødvendig videndeling.


Senest revideret den 9. marts 2023